Dotace EU

 

 

PEKAŘSTVÍ ING. JAN RŮŽIČKA ZÍSKALO DOTACE Z EVROPSKÉ UNIE

Společnost PEKAŘSTVÍ ING. JAN RŮŽIČKA úspěšně podala projektovou žádost do Operačního programu Podnikání a Inovace – Rozvoj. Tento program napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

S podporou fondů Evropské unie byla získána dotace na nákup nové technologie, nových vícefunkčních pecí, děličky a bagetovače. Projekt „Inovace procesu pečení v pekárně Růžička " je zaměřen na inovaci výrobního procesu výroby chleba a pečiva tak, aby došlo k jeho zlepšení a byla umožněna produkce nového sortimentu výrobků.

Na základě výběrového řízení byla od společnosti PEKASS spol. s r.o. zakoupena kompletní sestava elektrické etážové pece MIWE, rotační pece MIWE roll – in e+ , bagetovače JAC UNIC a děličky SIGMA.  Nově sestavená výrobní linka umožní výrobu nových technologicky a technicky náročnějších výrobků s vyšší přidanou hodnotou, zvýší se kvalita a standardnost produkce a sníží se materiálová a energetická náročnost výroby.

Na obrázku je zachycen pekař Luděk Mrkos při obsluze etážové pece MIWE electro.

 Hlavním cílem projektu je inovace současného technologického procesu výroby pekárenských produktů a zavedení nových výrobků do portofilia společnosti. Dojde tím k udržení a posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu pekárenských výrobků v regionu města Znojmo a v blízkém okolí. Ekonomické přínosy se projeví zejména snížením spotřeby energií, snížením materiálových nákladů a zejména navýšením prodeje nových a kvalitních pekařských výrobků.

Ing. Jan Růžička, majitel společnosti